VÄVNADER KRING ÖGAT

Båda ögonen har sex yttre muskler. Dessa muskler fungerar normalt på så sätt, att ögonen hela tiden tittar på samma föremål. Musklernas samarbete är mycket exakt.

Bild 12. Ögonmuskler. Höger öga sett ovanifrån. Musklerna nedanför ögongloben syns inte.

Om koordinationen (=samspelet) av ögonrörelserna blir störd och ögonen riktas mot olika objekt (=föremål), säger man att personen har en skelning.

Det finns mycket fettvävnad mellan ögonmusklerna och ögonhålornas benväggar. Fettvävnaden skyddar ögonen mot slag. Om ögat får ett slag, sjunker det in i fettvävnaden och slagets inverkan minskas. Hos äldre människor minskar fettvävnaden. Ögonen ligger då djupare i ögonhålorna och ögonspringan blir mindre. Själva ögat blir inte mindre.

Näsans bihålor gränsar med sina benväggar till ögonhålan. Bihålor finns både i pannan, i kinderna och mellan ögonen.

Bild 13. Näsans bihålor.

Inflammation i näsans bihålor kan förorsaka smärta. Värk från bihålorna strålar ofta ut mot ögontrakten. Själva ögat verkar helt normalt och synen är normal. Om man trycker med handflatan mot det värkande ögat, minskar smärtan. Då kan man gissa sig till, att smärtan härstammar från bihålorna. Rätt behandling är då näsdroppar och tabletter som minskar svullnaden i slemhinnorna. Ofta hjälper det också att värma pannan med en värmedyna.

Om värk i ögat beror på ögoninflammation, är ögat vanligen rött. Smärtan kan också förorsakas av en synnervsinflammation. Då blir synen oftast suddig, färgerna blekare och ögonrörelserna kan kännas smärtsamma.