REHABILITERING AV SYNSKADADE

Största delen av alla synskadade är åldringar. Deras synförmåga minskar vanligen gradvis och dä kan de anpassa sig till sin nya situation. Man borde komma ihåg belysningsfrägoma. Ådringarna sparar ofta pä elektriskt ljus och ser därför sämre än de behöver göra. Om man inte orkar läsa tidningar och böcker, kan man lyssna till radio och talböcker pä kassett. Det senare får man från biblioteket.

Många åldringar slutar att promenera när synen blir svag. Man borde dä i ha någon att promenera med vilket är viktigt för allmänkonditionen.

För äldringar finns bara fä anpassningskurser. På kurserna lär man sig att klara av det dagliga livet trots dålig syn.

Det finns fä synskadade bam. Deras habilitering är mycket viktig. De måste lära sig allting med hjälp av synresten och övriga sinnen. Det är jobbigt men lyckas oftast väl om barnet och familjen får sakkunnigt stöd under dentidiga utvecklingen.Synskadade i arbetsför älder har särskilda behov av rehabilitering:medicinsk rehabilitering, omskolning till ett yrke sam passar för en : synskadad, social rehabilitering. Synskadan är ett tekniskt hinder. Den kan ofta kompenseras med andra sinnen och minnet.