ÖGON OCH SYN ÅLDRAS

Alla vävnader åldras. Förändringarna i ögonen är oftast små. Linsens förändringar märker man vid närseende. Linsen blir hårdare. Dess inställningsförmåga minskar och därför blir det svårare att se på nära häll. Detta fenomen kallas ålderssynthet. När man måste hålla texten på obekvämt långt avstånd, skaffar man läsglasögon.

Linsen kan bli grumlad. Det kallas gråstarr. Näthinnan förändras med åldern. De finaste blodkärlen blir delvis tilltäppta och en del av näthinnans celler dör. Om man får förändringar i makulaområdet, minskar synskärpan och man behöver starkare glasögon för att kunna läsa. Hos några äldre personer minskar kontrastkänsligheten, bilden blir blekare och plattare.

Några tror att man måste spara synen, men synen slits inte ut. Även om synen har blivit något svagare, får man använda den. Om läsandet har blivit besvärligt, blir man lätt trött. Då vilar man ögonen en stund då och då. Det kan hända att blodcirkulationen försämras när man sitter länge. Texten kan då verka grå och även försvinna för korta stunder. Då hjälper det med en läspaus och motion. En läslampa är också viktig, - och är en utmärkt gåva.