HOS ÖGONLÄKAREN

När man går till ögonmottagningen, tar man med sig alla gamla glasögon och glasögonrecept. Om man har kopior på journalanteckningarna från sjukhusen och olika intyg, så tar man med dem också. Gamla medicinrecept skall man också ta med. Om läsglasögon eller arbetsglasögon måste förnyas, mäter man upp på arbetsplatsen, vilka avstånd man använder i sitt arbete (se Työnäkeminen > Erityistyölasit).

När läkaren provar ut glasögon, kan han flera gånger fråga "Är det bättre så eller så?". Då kan man tro, att läkaren inte litar på det svar, som man gay tidigare. Så är det inte. Läkaren byter glas flera gånger och måste varje gång fråga samma sak! Han försöker avgöra vilket glas som är bäst. Om glasögonen endast har ändrat sig lite grann, försöker läkaren reda ut, ifall det lönar sig att utfärda nya glasögon. Glasögonen behöver inte bytas vid varje ögonkontroll. Man gör nya glasögon endast om den nya korrigeringen är betydligt bättre än den gamla eller om de gamla glasögonen är utslitna.

När glasögonen är provade, undersöker läkaren olika synfunktioner: färgseendet, synfälten och ögonrörelserna. Sedan mäter man ögontrycket: Först droppas svidande ögondroppar som bedövar hornhinnan. Sedan för man ett litet blått ljus mot ögat och mäter ögontrycket. Då får man inte blinka. När ögontrycket är mätt, droppas ofta andra droppar i ögat. De vidgar pupillen inom ungefär en halv timme. Sedan kan läkaren undersöka ögonbotten noggrant.

När pupillen är stor, bländas man lätt ute. Därför är det bra att ha solglasögon med sig.

När pupillen vidgas, kan ögontrycket stiga hos enstaka patienter ibland först på kvällen. Ögat börjar värka och synen kan bli suddig. Om egen ögonläkare inte är på mottagningen, måste man uppsöka akutmottagningen för behandling. lbland förorsakar ögondropparna en allergisk reaktion. Den kan också komma ganska sent. Då kan man få första hjälpen av allmänläkare och din egen ögonläkare kan fortsätta vården följande dag om det behövs. Att man har gått hos en ögonläkare skyddar inte mot sjukdomar. Om man får nya symptom i ögonen även efter bara några dagar, bör man kontakta ögonmottagningen på nytt.