FLERHANDIKAPPADE SYNSKADADE

Flerhandikappade synskadade ser man sällan. De kan oftast inte delta i samvaron med andra människor. Vi borde dock komma ihåg att de faktiskt finns.

Dövblinda samt syn- och hörselskadade får mycket litet information och de har svårt att orientera sig i omgivningen. Om man inte hör, är det svårt att utöva den blindes mobilityteknik. En person som är helt dövblind behöver en ledsagare utanför sitt bern. Dövblindheten hindrar dock inte personen från att tänka. Många dövblinda har krävande arbetsuppgifter; De behöver skyddade arbetsplatser och anpassade boendeförhållanden för att kunna fungera självständigt.

Dövblinda är ofta mycket ensamma. Ifall flera dövblinda bor i samma hus har de sällskap av varandra. Endast rätt få hörande och seende personer vet hur man kommunicerar med en dövblind med hjälp avteckenspråk eller genom att skriva i handflatan. Det visuella teckenspråket måste också ofta anpassas för döva som endast har små synrester. Då använder man små tecken på lämpligt avstånd från den döva. Numera finns det också maskiner, t.ex. Dialogos, med vilka man kan kommunicera genom att skriva på skrivmaskin.

Utvecklingsstörda synskadade har fått mycket lite habilitering hittills. Numera kan man bättre analysera deras situation än tidigare. De har fått få hjälpmedel och möjligheterntill fritidsaktiviteter är små. Ett utvecklingsstört synskadat barn behöver särskilt mycket hjälp för att kunna utvecklas.

CP-skadade synskadade är en liten grupp vars problem man känner dåligt till. Det krävs vetenskapliga undersökningar för att vi skall förstå hur synfunktionen är störd vid olika hjärnskador.

Ifall Du vill fråga mera om synskador eller rehabilitering kan Du vända Dig till Din syncentral.