BRYTNINGSFELEN

Ögat liknar en liten boll. Det är dock inte helt runt. Därför finns det brytningsfel som kan korrigeras med glasögon. Ögon helt utan brytningsfel är sällsynta. Ett öga utan brytningsfel ser bra på avstånd i viloläget. När man tittar på nära häll måste linsen ackommoderas, ställa in sig för närseendet. Linsen blir då tjockare. Om man då vill titta hastigt på avstånd, är bilden en stund suddig tills linsen åter har hunnit bli helt avslappad.

Bild 35. Olika brytningsfel. A. Ett översynt öga i linsens viloställning har en oskarp bild på näthinnan (linjerna kommer inte i fokus på näthinnan utan bakom den). B. Bilden blir skarp om linsen ackommoderas. C. I ett närsynt öga är bilden av objekten på avstånd belägen i glaskroppen och bilden på näthinnan är suddig. På nära håll ser ett närsynt öga bra.

Översynthet är mycket vanlig. Linsen i eli översynt öga måste inställas redan när ögat tittar på avstånd, och ännu mera när det tittar på nära häll. Om ögonen blir trötta när de kompenserar översyntheten med inställning av linsen kan man använda plus-glasögon. De är tjockare i mitten än vid kanten.

Närsynthet kan man inte kompensera med ögats egen lins. Man ser bättre på nära än på långt håll, viss förbättring kan uppnås genom att kisa. Minusglasögon gör bilden klar på avstånd.

Astigmatism betyder att lodräta och vågräta linjer inte är fokuserade på näthinnan samtidigt utan när de lodräta linjerna är klara, är de vågräta linjerna suddiga, och tvärtom. Då korrigeras bildkvaliteten med cylinderglas.

Oregelbundna brytningsfel är vanliga hos synskadade. Om hornhinnan är ojämn på ytan eller linsen bryter ljuset oregelbundet, är bilden klar på vissa ställen och suddig eller vriden på andra ställen. Kontaktlinser kan hjälpa några, men inte alla. I vissa fall lönar det sig att homhinnan eller att göra en kataraktoperation.